Merke- og planleggingsdager

September 2015

2.

Foreldremøte med valg av foreldrerepresentanter

Oktober 2015

9.

Planleggingsdag

30.

Planleggingsdag

November 2015

17.

TEMAMØTE for foreldre og ansatte

24.

Forberedelse vandring: Tilvenning ny avdeling. Barna møter på sin neste avdeling

27.

Planleggingsdag

Desember 2015

1.

Forberedelse vandring: Tilvenning ny avdeling. Ansatte er på sine neste barns avdeling

8.

Julevandring i kirka Skolestarterne

11.

Vi går Luciavandring på Sykehuset Levanger

14.

Julekaffe

16.

Nissefest

Februar 2016

26.

Planleggingsdag

April 2016

27.

Planleggingsdag

Oktober 2016

13.

Planleggingsdag

14.

Planleggingsdag

November 2016

25.

Planleggingsdag

Februar 2017

20.

Planleggingsdag

Mai 2017

26.

Planleggingsdag

August 2017

21.

Planleggingsdag

September 2017

12.

Foreldremøte

November 2017

24.

Planleggingsdag

Desember 2017

19.

Julekaffe

21.

Nissefest

Januar 2018

2.

Planleggingsdag

Februar 2018

19.

Planleggingsdag

20.

Temamøte

Mai 2018

18.

Planleggingsdag