Merke- og planleggingsdager

August 2019

19.

Planleggingsdag

September 2019

19.

Foreldremøte

November 2019

29.

Planleggingsdag

Desember 2019

4.

Nissefest

17.

Julekaffe

Januar 2020

3.

Planleggingsdag

Februar 2020

21.

Planleggingsdag

Mai 2020

22.

Planleggingsdag