Lys

Åpen barnehage

Velkommen til Åpen barnehage!

Ruffen Kanvas-barnehage har Åpen barnehage hver mandag og onsdag kl 10.00-13.00.

 

Hva er åpen barnehage?

Åpen barnehage er et pedagogisk leke- og samværstilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en omsorgsperson. Det er et gratis tilbud der hovedmålet er å skape et trivelig møtested for barn og voksne i nærmiljøet.

Det er ingen påmelding. Kaffe og te får dere her, men ta gjerne med dere litt mat og drikke.

Eksempler på aktiviteter kan være lek i gymsal, sangstund, utelek, dans, maling, eventyrstund, forming, musikklek og lignende.

Det vil alltid være en Barnehagelærer til stede på Åpen barnehage.

Litt om barnehagen vår:

Ruffen Kanvas- Barnehage er en privat barnehage som ligger like ved idrettsparken på Moan, bak Levanger videregående skole. Barnehagen har 5 avdelinger. Knerten og Lille Laban er småbarnsavdelinger, mens Tussilago, Tryllefløyten og Regnbuen er storbarnsavdelinger. Vi har også en flott gymsal hvor vi holder til på åpen barnehage. Her har vi gode muligheter til å boltre oss med ulike aktiviteter.

Ta med uteklær!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss!

Send oss gjerne en mail eller ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

Mailadr: ruffen@kanvas.no

Ta gjerne kontakt på telefon nummer 46970007 hvis det er noe du lurer på.